Kurumsal

Bilanço nedir?

Finansal raporlamanın temel taşlarından biri olan bilanço, bir şirketin belirli bir zamandaki finansal sağlığının anlık görüntüsünü sağlar. Bu belge, bir işletmenin net değerini anlamanın ayrılmaz bir parçasıdır ve sahip oldukları (varlıklar), borçları (yükümlülükler) ve hissedarlarının öz sermayesi hakkında bilgiler sunar. Bilanço, finansal muhasebede zengin bir geçmişe sahiptir ve işletmelerin varlık ve yükümlülüklerini kaydetmek ve analiz etmek için temel bir araç olarak yüzyıllar öncesine dayanır. Evrimi, modern iş operasyonlarının karmaşıklığını yansıtır ve imalattan teknolojiye kadar çeşitli endüstrilerdeki rolünün altını çizer. Herhangi bir işletme için bilanço, bir mali tablodan daha fazlasıdır; şirketin faaliyetlerini sürdürme, büyümeye yatırım yapma ve mali yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini ortaya koyan hayati bir sağlık kontrolüdür.

Bilanço ve gelir tablosu

Hem bilanço hem de gelir tablosu kritik finansal araçlar olmakla birlikte farklı amaçlara hizmet ederler. Bilanço, bir şirketin belirli bir andaki mali durumunun statik bir görünümünü sunar ve varlıkları, yükümlülükleri ve hissedar özkaynaklarını gösterir. Bunun aksine, gelir tablosu gelir tablosu Şirketin mali performansını ortaya koyar, gelir, gider ve kar veya zararı detaylandırır.

Bir perakende işletmesini düşünün: bilanço, envanterinin cari değerini gösterirken, gelir tablosu satılan malların maliyetini ve belirli bir dönem boyunca ortaya çıkan kar veya zararı yansıtacaktır. Yatırımcılar karlılık eğilimlerini ölçmek için gelir tablosuna bakabilirken, alacaklılar şirketin kredi geri ödeme kabiliyetini değerlendirmek için bilançoyu inceleyebilir. Bu tabloların farklı rollerini anlamak, CEO’lardan küçük işletme sahiplerine kadar iş dünyasında yer alan herkes için çok önemlidir.

Bir bilanço neyi gösterir?

Bilanço, bir şirketin mali sağlığını yansıtan ve gösteren mali bir aynadır:

 1. Varlıklar: Şirketin sahip olduğu şeyler. Bu nakit, envanter, mülk ve daha fazlasını içerir.
 2. Yükümlülükler: Şirketin borçları. Bu, kredileri, ödenecek hesapları ve diğer borçları kapsar.
 3. Hissedar özkaynakları: Yükümlülükler düşüldükten sonra işletmenin varlıklarında kalan pay.

Örneğin, varlıklar altındaki nakit ve nakit benzerleri, işletmenin günlük operasyonları için çok önemli olan likiditesini temsil eder. Bir başka cari varlık türü olan alacak hesapları, şirkete borçlu olunan parayı gösterir ve bu da kısa vadeli finansal planlamayı etkiler. Yükümlülük tarafında, ipotek gibi uzun vadeli borçların anlaşılması, şirketin uzun vadeli finansal taahhütlerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu unsurların yanlış yorumlanması hatalı finansal stratejilere yol açabilir.

Bilançoda hangi hesap görünmez?

Bilançoda gelir ve gider hesaplarının bulunmaması dikkat çekicidir. Bu unsurlar, finansal raporlamada bilançoyu tamamlayan gelir tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Bilanço nasıl okunur

Bilanço okumak birkaç temel adım içerir.

 1. Varlıkları değerlendirin: Dönen varlıklarla (nakit, envanter, alacaklar) başlayın ve mülk ve patentler gibi uzun vadeli varlıklara geçin.
 2. Yükümlülükleri değerlendirin: Kısa vadeli yükümlülükleri (bir yıl içinde ödenmesi gereken) ve uzun vadeli yükümlülükleri inceleyiniz.
 3. Hissedar özkaynaklarını inceleyin: Hissedarların katkıda bulunduğu özkaynakları ve geçmiş yıl kazançlarını göz önünde bulundurunuz.

Bilançodan elde edilen borç-özkaynak oranı, şirket finansmanının alacaklılardan ve yatırımcılardan gelen oranını gösterir. Daha yüksek bir oran daha fazla borçlanmaya işaret eder ki bu da yatırımcılar için tehlike işareti olabilir. Bir diğer kritik ölçüt olan cari oran, şirketin mevcut varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini ödeme kabiliyetini ölçer. Potansiyel bir yatırımcıdan bir kredi analistine kadar her paydaş bilinçli kararlar vermek için bu oranları kullanır.

Bilanço nasıl oluşturulur

Bir bilanço oluşturmak şunları içerir:

 1. Varlıkların listelenmesi: Tüm dönen ve duran varlıkları sınıflandırın ve listeleyin.
 2. Liste yükümlülükleri: Hem kısa hem de uzun vadeli yükümlülükleri detaylandırınız.
 3. Hissedar özkaynaklarının hesaplanması: Toplam varlıklardan toplam yükümlülükleri çıkararak özkaynakları belirleyin.

Örneğin, varlıkları listelerken makine ve araçlar gibi sabit varlıkların amortismanını doğru bir şekilde tahmin etmek çok önemlidir. Bu sadece varlık değerlemesini değil aynı zamanda vergi hesaplamalarını da etkiler. Yükümlülüklerde, uzun vadeli kredilerin hüküm ve koşullarının anlaşılması doğru raporlama için gereklidir. Bilanço hazırlanırken yasal standartlara uyulmaması ciddi mali ve hukuki sonuçlara yol açabilir.

Örnek formatlı bilanço örneği

Örnek bir bilanço formatı şunları içerir:

 1. Varlıklar
  1. Dönen Varlıklar
   1. Nakit
   2. Alacak Hesapları
   3. Envanter
  2. Duran Varlıklar
   1. Mülkiyet
   2. Ekipman
 2. Yükümlülükler
  1. Kısa Vadeli Yükümlülükler
   1. Ödenecek Hesaplar
   2. Kısa Vadeli Krediler
  2. Uzun Vadeli Yükümlülükler
   1. Mortgage
   2. Ödenecek Tahviller
 3. Hissedar özkaynakları
  1. Stok Sermaye
  2. Birikmiş Kazançlar

Küçük bir fırın işletmesi düşünün. Dönen varlıkları kasadaki nakit para, malzeme envanteri ve kurumsal müşterilerden alacakları içerir. Duran varlıklar, pişirme ekipmanları ve dükkandaki özel iyileştirmeler olabilir. Pasif tarafta, kısa vadeli borçlar arasında yeni bir fırın alımı için alınan kısa vadeli kredi ve tedarikçilere ödenecek hesaplar yer alabilir. Uzun vadeli yükümlülükler ise işletme kredisi mağaza yenileme için. Bu format, farklı işletme türlerine göre değişiklik göstermekte ve faaliyetlerinin kendine özgü yapısını yansıtmaktadır.

mükellef.co ile şirketinizin mali durumunu yönetinKitaplar

İşletmenizin finansal karmaşıklıklarında gezinirken, mükellef.co’nin yolculuğunuzu kolaylaştırmak için burada olduğunu unutmayın. ABD ve Birleşik Krallık’ta çevrimiçi şirket kurma konusunda uzmanlaşan mükellef.co, ikamet veya seyahat ihtiyacını ortadan kaldırır. Ama bu sadece başlangıç. Son teknoloji defter tutma yazılımımız mükellef.coBooks ile finansal netliği kucaklayın. Küçük işletmeler için tasarlanan mükellef.coBooks, bilançonuzu ve diğer finansal süreçlerinizi hassas ve verimli bir şekilde yöneten kullanıcı dostu, verimli bir çözümdür.

Gücünü keşfedin mükellef.coBooks – finansal yönetimin basitlikle buluştuğu yer. mükellef.coBooks, finansal verilerin karmaşıklığını basitleştiren ve muhasebe geçmişi olmayanlar için bile erişilebilir hale getiren sezgisel bir arayüz sunar. Kullanıcılar, ham verileri bilanço da dahil olmak üzere anlaşılabilir finansal tablolara dönüştürme yeteneğini sıklıkla övüyorlar. Yazılımın özelleştirilebilirliği, ister yeni başlayanlar ister yerleşik işletmeler olsun, çeşitli işletmelerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanır. mükellef.coBooks’u finansal araç setlerine entegre etmek, küçük işletme sahiplerinin doğru, gerçek zamanlı finansal verilerle desteklenen daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır.


Yeni harekete geçirici mesaj


Aziz Emre ÖZTÜRK

Merhabalar, Ben Aziz Emre ÖZTÜRK. Genç girişimcilerden biriyim. 2020 yılında kurmuş olduğum AZTEK şirketimde CEO olarak görev yapmaktayım. Ayrıca, şirketim bünyesinde bulunan Tekno Donanım, The Bosphorus, HostingFest ve SuperNova markalarında de aktif görevler üstlenmekteyim. Tekno Donanım bünyesinde Teknoloji, E-Ticaret, Webmaster ve Girişimcilik sektörlerinde yazılı ve görsel içerikler üreterek, bu yararlı içerikleri sizlerle paylaşmaktayım 😊
Başa dön tuşu